มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ ฯจังหวัดนครราชสีมากับบรรยากาศวันปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี  
    ปรัชญา,ปณิธานและเป้าประสงค์ ข้อมูลของมหาวิทยาลัย  
    วิสัยทัศน์และพันธกิจ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
    ประวัติการก่อตั้งสาขา ฯ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
    แผนที่ตั้งของสาขา ฯ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ  
    โครงสร้างบุคลากร แผนที่มหาวิทยาลัย  
    พระราชบัญญัติ ม.ราม ฯ หมายเลขโทรศัพท์  
    พรบ.คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ ฯ จังหวัดนครราชสีมาประกาศแจ้งสั่งจองชุดครุย ประจำปี 2557 English Version  
ปฏิทินการศึกษา
    จรรยาบรรณพนักงาน ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
    KM (องค์ความรู้สาขาฯ) ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน  
    ประกันคุณภาพการศึกษา วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง  
    หมายเลขโทรศัพท์ของสาขา ฯ รายชื่อกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี  
    e-Service ป.ตรี  
    เข้าสู้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ ฯ จังหวัดนครราชสีมาประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับ ป.โท 2/57 พิมพ์บาร์โค๊ด 7 หลัก  
    e-Graduate ป.โท  
    https://www.facebook.com/RamKorat2538 E-Learning  
    สถาบันคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์หนังสือ มร. (สำนักพิมพ์)  
    ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (RU TV)  
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ ฯ จังหวัดนครราชสีมา ประกาศกำหนดการวันและเวลาสอบ ป.ตรี ส่วนภูมิภาค กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
    สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
   

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)

 
    กองคลัง www.fis.ru.ac.th  
    งานวิจัย ม.ร.  
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
    การพัฒนาฝึกอบรม  
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ ฯ จังหวัดนครราชสีมาแจ้งกำหนดเรียนวิชา RAM6000 ปีการศึกษา 2557 สวัสดิการ ม.ร.  
    สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (MIS)  
    ข่าว กบข.  
Download แบบฟอร์มต่างๆ  
 
     
     
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ ฯจังหวัดนครราชสีมาตารางบรรยายสรุประดับชั้นปริญญาตรีภาคเรียนที่1/ 2557  
     
     
     
     
     
     
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ ฯ จังหวัดนครราชสีมา แจ้งตารางบรรยายปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2557  
     
    สาขาวิชาที่เปิดสอน(ปริญญาเอก)  
     
    คณะบริหารธุรกิจ   
    คณะศึกษาศาสตร์     
    คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ ฯ จังหวัดนครราชสีมาประกาศวันสอบประมวลความรู้ (POL7097)ปากเปล่าคณะรัฐศาสตร์

 
    คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการพิเศษ  
    คณะนิติศาสตร์โครงการพิเศษ  
คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)โครงการพิเศษ
       
    คณะนิติศาสตร์  
    คณะสื่อสารมวลชน  
    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ ฯ จังหวัดนครราชสีมา ให้ทุนการศึกษา ป.ตรี ประจำปี  
    คณะบริหารธุรกิจ  
    PRE-DEGREE (สะสมหน่วยกิต)  
    คณะนิติศาสตร์ โครงการพิเศษ  
     
     
         
         
    ร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ    
    คณะรัฐศาสตร์รุ่น16จัดกิจกรรม"รับน้องฉลองครุย    
    คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมรับน้องฉลองครุย MBA RU2013    
      ฟุตบอลนัดกระชับมิตร "พี่-น้องรัฐศาสตร์" รามโคราช    
      โครงการ สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน    
      โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการทางวิชาการ