การเรียนถ่ายทอดสดระดับชั้นปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
การรับชมถ่ายทอด สัญญาณช่อง 1
การรับชมถ่ายทอด สัญญาณช่อง 2
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาประกาศรายชื่อสอบประมวล
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาแจ้งกำหนดการปัจฉิมและลงทะเบียนสอบ
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบประมวลความรู้
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาแจ้งการโอนย้ายเรียน ป.ตรี
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมารับสมัคร นศ. ป.ตรี ภาคพิเศษ