สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมารับสมัคร นศ. ป.ตรี
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาแจ้งไม่เปิดสอน ป.โท คณะรัฐศาสตร์
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
รับชมสัญญาณที่ 1
รับชมสัญญาณที่ 2
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาแจ้งเลื่อนวันสอบไล่ ป.ตรี
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาแจ้งขึ้นทะเบียน ป.โท
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาแจ้งวันเวลาสอบประมวล
 
   
 
 
 
     
     
     
   
 
   
 
     
     
     
     
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมารับสมัคร นศ. ป.โท
   
 
     
     
     
   
 
     
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาเลื่อนลงทะเบียน ป.ตรี ฤดูร้อน
 
   
 
     
     
   
 
   
 
     
     
     
   
 
     
   
 
       
       
       
     
   
 
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
   
   
   
     

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2564

   
     
   
      สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค    
      >>>การลงทะเบียนเรียน    
      >>>ตารางเรียน ตารางสอบ และตารางสอบไล่    
      >>>ระเบียบการและคู่มือสมัครนักศึกษาใหม่    
      >>>สมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ทางอินเทอร์เน็ต    
      >>>ปฏิทินการศึกษา ส่วนภูมิภาค    
      >>>ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ทางอินเทอร์เน็ต    
     
>>>ตารางสอบไล่รายบุคคล ส่วนภูมิภาค
   
     
>>>ตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
   
     
>>>ตรวจสอบผลการเรียน e-Service
   
      >>>กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง    
      >>>ศูนย์หนังสือ มร. (สำนักพิมพ์)    
      >>>ตรวจสอบรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา    
      >>>สวป.    
     
>>>ข่าวประกาศ
   
           
     
แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา