การเรียนถ่ายทอดสดระดับชั้นปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
การรับชมถ่ายทอด สัญญาณช่อง 1
การรับชมถ่ายทอด สัญญาณช่อง 2
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมากำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาเปิดรับสมัคร นศ.ป.โท
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาเปิดรับสมัคร ป.ตรี
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาแจ้งการโอนย้ายเรียน ป.ตรี
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมารับสมัคร นศ. ป.ตรี ภาคพิเศษ