การเรียนถ่ายทอดสดระดับชั้นปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
การรับชมถ่ายทอด สัญญาณช่อง 1
การรับชมถ่ายทอด สัญญาณช่อง 2
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาแจ้งลงทะเบียน ป.ตรี 2/2561
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาแจ้งวันเช่า-ซื้อ ชุดครุย
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาแจ้งรับบัตรประจำตัว นศ. ป.ตรี
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมาแจ้งการโอนย้ายเรียน ป.ตรี
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมารับสมัคร นศ. ป.ตรี ภาคพิเศษ